събота, 18 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от три молдовски университета


За периода 14. – 18. май 2019 г. гл. ас. д-р Милена Тодорова взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” проведе обучения с различна тематика на молдовските студенти, магистърска степен в следните университети:

  • Moldova State University – USM (P5) относно „Предприемачество и лидерство”;
  • Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM (P6) обучение на тема „Предприемачество и генериране на бизнес идеи”;
  • State Agrarian University of Moldova (P7) – „Уъркшоп свързан с бизнес план”.
Проведените обучения бяха организирани в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.За контакт: гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар